Sejarah Ringkas Internet

| Date: Tuesday, December 29, 2009 |
1.Pengertian Internet
Secara amnya Internet bermaksud sebuah jaringan komputer yang luas dan besar meliputi seluruh dunia, ia dapat menghubungkan pengguna komputer dari satu negara ke negara yang lain di seluruh dunia, dimana di dalamnya terdapat pelbagai sumber maklumat dan informasi yang statik, dinamik dan interaktif.

2. Sejarah internet
Berikut sejarah kemunculan dan perkembangan internet.
Sejarah internet bermula pada tahun 1969 ketika Jabatan Pertahanan Amerika, U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) memutuskan untuk mengadakan kajian tentang bagaimana caranya menghubungkan sejumlah komputer sehingga membentuk jaringan organik. Program kajian ini dikenali dengan nama ARPANET. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berjaya dihubungkan antara satu sama lain sehingga mereka boleh saling berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan.

Pada tahun 1972, Roy Tomlinson berjaya menyempurnakan program e-mail yang beliau ciptakan setahun yang lalu untuk ARPANET. Program e-mail ini sangat ringkas sehingga terus menjadi popular. Pada tahun yang sama, icon @juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang mewakili "at" atau "pada". Tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai dikembangkan ke luar Amerika Syarikat. Komputer University College di London merupakan komputer pertama yang ada di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan Arpanet. Pada tahun yang sama, dua orang ahli komputer iaitu Vinton Cerf dan Bob Kahn memperkenalkan sebuah gagasan yang lebih besar, yang menjadi asas bakal pemikiran internet. Idea ini dipersembahkan untuk pertama kalinya di Universiti Sussex.

Hari bersejarah berikutnya adalah tanggal 26 Mac 1976, ketika Ratu Inggeris berjaya mengirimkan e-mail dari "Royal Signals and Radar Establishment" di Malvern. Setahun kemudian, sudah lebih dari 100 komputer yang bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada 1979, Tom Truscott, Jim Ellis dan Steve Bellovin, menciptakan newsgroups pertama yang diberi nama USENET. Tahun 1981 "France Telecom" telah membuat kejutan dengan memperkenalkan telefon televisyen pertama, dimana orang boleh saling berbual sambil berhubungan melalui video.

Oleh Kerana komputer yang membentuk jaringan semakin hari semakin banyak, maka diwujudkan sebuah protokol rasmi yang diakui oleh semua jaringan. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protocol atau TCP dan Internet Protokol atau IP yang kita kenali sekarang. Sementara itu di Eropah, muncul pula jaringan komputer yang menjadi pesaing dikenali dengan Eunet, yang menyediakan khidmat jaringan komputer di negara-negara Belanda, Inggeris, Denmark dan Sweden. Jaringan Eunet menyediakan khidmat e-mail dan newsgroup USENET.

Untuk menyeragamkan alamat di jaringan komputer yang ada, maka pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain, yang kini kita kenal dengan DNS atau Domain Name System. Komputer yang bersambung dengan jaringan yang ada sudah melebihi 1000 buah. Pada tahun 1987 jumlah komputer yang bersambung ke jaringan melonjak 10 kali ganda menjadi 10.000 lebih.

Tahun 1988, Jarko Oikarinen dari Finland telah mencipta dan memperkenalkan memperkenalkan IRC atau Internet Relay Chat. Setahun kemudian, jumlah komputer yang saling berhubungan kembali melonjak 10 kali ganda dalam setahun. Tak kurang dari 100.000 komputer kini membentuk sebuah jaringan. Tahun 1990 adalah tahun yang paling bersejarah, ketika Tim Berners Lee menemukan program editor dan browser yang boleh menjelajah antara satu komputer dengan komputer yang lainnya, yang membentuk jaringan itu. Program inilah yang disebut www, atau Worl Wide Web.

Tahun 1992, komputer yang saling tersambung membentuk jaringan sudah melampaui sejuta komputer, dan di tahun yang sama muncul istilah surfing the internet. Tahun 1994, laman web atau sesawang internet telah tumbuh menjadi 3000 alamat halaman, dan untuk pertama kalinya virtual-shopping atau e-retail muncul di internet. Dunia terus berubah. Di tahun yang sama Yahoo! didirikan, yang juga sekaligus melahirkan Netscape Navigator 1.0.

3. Manfaat internet
Secara umumnya ada banyak manfaat yang dapat diperolehi apabila seseorang mempunyai akses ke internet .Berikut ini sebagian dari apa yang tersedia di internet: 1. Informasi untuk kehidupan peribadi :kesihatan, rekreasi, hobi, pengembangan peribadi, rohani, sosial. 2. Informasi untuk kehidupan profesional/pekerja :sains, teknologi, perdagangan, saham, komoditi, berita bisnes, pertubuhan profesional, pertubuhan bisnes dan pelbagai forum komunikasi.

Satu hal yang paling menarik ialah keanggotaan internet tidak mengenal batas negara, ras, kelas ekonomi, ideologi atau faktor faktor lain yang biasanya dapat menghambat pertukaran fikiran. Internet adalah suatu komuniti dunia yang sifatnya sangat demokrasi serta memiliki kod etika yang dihormati segenap anggotanya. Manfaat internet terutama diperoleh melalui kerjasama antara pribadi atau kelompok tanpa mengenal batas jarak dan waktu.

credit : maxx.my

0 komentar:

Post a Comment